🌍 Ook wij, VM Building Solutions, ondertekenden het protocol voor het Klimaatdak! 🌱

Met trots delen we mee dat we het protocol hebben ondertekend dat streeft naar bouwtechnische duurzaamheid, multifunctionaliteit, circulariteit en het verminderen van CO2-uitstoot in de hele keten.

Bij VM Building Solutions zetten we ons volledig in om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te behalen. Door onze handtekening onder dit belangrijke protocol te zetten, bevestigen we onze toewijding aan een groenere en duurzamere toekomst.

Als leverancier van EPDM weten we dat platte daken heel wat potentieel biedt om de klimaatuitdaging aan te pakken. Het zijn vaak grote, onbenutte oppervlaktes die ruimte kunnen voorzien aan positieve bijdragen: meer biodiversiteit, minder hitte-eilandeffect, betere waterretentie en duurzame energieopwekking. 

EPDM en duurzaamheid