POSTER_VALEURS_EN

Vores mission og vores værdier er det, der holder os sammen.

Mission

Fedrus International-gruppen hvil være den bedste partner for tag- og facadeprofessionelle. 

VM Building Solutions som en forretningsenhed i gruppen arbejder med den samme mission.

Værdier

VM Building Solutions deler gruppens værdier. Dag efter dag søger vi nye måder at forbedre den måde, vi arbejder på. På den måde er vores værdier et anker og et kompas for alle vores medarbejdere. De danner et solidt grundlag for vores beslutninger og guider os i vores aktiviteter. Vi dyrker disse værdier konsekvent og spreder kendskabet til dem med entusiasme.

De 6 værdier i Fedrus International Group er de overbevisninger og principper, der driver vores forretning. De påvirker vores medarbejderes oplevelse såvel som det forhold, vi udvikler til kunder, leverandører og alle interessenter:

  • Åben kommunikation
  • Enkelhed
  • Iværksætteri
  • Holdånd
  • Ejerskab
  • Integritet

Disse værdier er vores gruppes DNA, og de hjælper os med at differentiere vores virksomhed fra konkurrenterne. Derfor kan vi ikke træffe forretningsbeslutninger uden at have dem i tankerne.  

Code of conduct Fedrus International

Adfærdskodeks

Fedrus-gruppens adfærdskodeks vejleder os i at implementere vores værdier. Det er et referenceværktøj til det daglige arbejde for medarbejderne i VM Building Solutions, som hjælper dem med at træffe de bedste valg i beslutningsprocessen ved at bestemme, hvilken adfærd der skal anvendes, og hvilken der skal forbydes.  

Dette vigtige dokument har til formål at beskytte Fedrus International-koncernen og hver enkelt medarbejder. Det hjælper med at udvise den rette adfærd i arbejdsrelationerne med alle interessenter, kolleger, kunder, leverandører, regerings- og miljømyndigheder osv.

Om VM Building Solutions

Tilstede i hele verden

Job og karrieremuligheder