VM Building Solutions HR-mission handler om at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for medarbejderne. Det gør vi med fokus på: 

  • Sundhed, sikkerhed og trivsel: Øge vores fokus på sundhed, sikkerhed og trivsel for at fremme en moderne virksomhed, der lever op til eksisterende og fremtidige medarbejderes forventninger.  
  • Uddannelse og træning: Fremme en læringskultur, hvor både interne medarbejdere og eksterne kunder er inkluderet i en kontinuerlig læringsrejse. 

VM Building Solutions' sociale engagement har allerede materialiseret sig i følgende handlinger: 

Lige rettigheder, mangfoldighed

Alle vores HR-praksisser og -politikker er i overensstemmelse med gældende love og regler og lever samtidig op til vores adfærdskodeks. Mangfoldighed respekteres i alle vores HR-processer.

Fair og lige løn

Vi respekterer alle juridiske krav. HR-politikker bliver kommunikeret. Vi bruger internationale Hay-klassificeringsmetoder til at klassificere jobs. 

Talentudvikling

Halvårlig evaluering af talenter til lederstillinger for at tilpasse vores ressourcer til virksomhedens behov (efterfølger- og udviklingsplan).

Kompetenceudvikling

Årlig uddannelsesplan, individuel udviklingsplan, specifik kompetenceudviklingsmetode for arbejdere på produktionssteder.

Sundhed og sikkerhed

Obligatorisk sikkerhedstræning + opfølgning på sikkerhedsspørgsmål. Sikkerhedspolitik.

Medarbejderengagement

Medarbejderundersøgelse hvert år efterfulgt af en handlingsplan.

Læs mere

 

HR-mission

Job og karriere