Om onze human resources duurzamer te maken, is de belangrijkste ambitie van VM Building Solutions:  


  • Gezondheid, veiligheid & welzijn: Onze focus op gezondheid, veiligheid en welzijn vergroten om een modern bedrijf te bevorderen dat voldoet aan de verwachtingen van bestaande en toekomstige werknemers.  

  • Opleiding & training: Het bevorderen van een leercultuur, waarbij zowel interne medewerkers als externe klanten worden meegenomen in een continu leertraject. 

De sociale betrokkenheid van VM Building solutions heeft zich al vertaald in de volgende acties:

Gelijke rechten, Diversiteit

We respecteren alle wettelijke vereisten en de gedragscode. Diversiteit wordt gerespecteerd in al onze HR-processen. 

Eerlijk en gelijk loon

We respecteren alle wettelijke vereisten en het HR-beleid wordt gecommuniceerd. We gebruiken de Internationale Hay grading methode om functies te classificeren. 

Talent management

Halfjaarlijkse evaluatie van talent voor leidinggevende functies om onze middelen aan te passen aan de bedrijfsbehoeften (opvolgings- en ontwikkelingsplan)

Ontwikkeling van competenties

Jaarlijks opleidingsplan, individueel ontwikkelingsplan, aanpak voor de ontwikkeling van specifieke competenties voor arbeiders in productielocaties.

Betrokkenheid van werknemers engagement

Jaarlijks onderzoek onder werknemers, gevolgd door een actieplan.

Gezondheid en veiligheid

Verplichte veiligheidstraining + follow-up van veiligheidskwesties. Veiligheidsbeleid.

Op zoek naar een job?

Onze missie en waarden